УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на прву годину основних академских студија опште економије на Високу школу “Доситеј” имају сви кандидати који имају завршену четворогодишњу средњу школу и положен пријемни испит.

Пријемни испит се састоји из два дела – теста из предмета Економија и теста из предмета Информатика. Све информације везане за припрему и полагање пријемног испита налазе се у годишњем Информатору Високе школе академских студија “Доситеј”.

Рангирање кандидата утврђује се на основу:

–      успеха из средње школе (максимум 40 бодова),
–      резултата пријемног испита (максимум 60 бодова).

На основу поменутих критеријума сачињава се ранг листа према укупном броју бодова сваког кандидата појединачно. Сваки кандидат може освојити максимално 100 бодова.

Потребна документа за пријаву и упис кандидата су:

–      образац пријаве за упис,
–      сведочанстава за сва четири разреда средње школе (оригинал),
–      диплома о завршеној средњој школи (оригинал),
–      извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) и
–      уверење о држављанству
–      2 фотографије

Након завршетка основних академских студија у трајању од 4 године студенти стичу звање – Дипломирани економиста (240 ЕСПБ).