КОНТАКТ

Адреса: Нушићева бр.12а

Адреса: Булевар војводе Путника бр.7

Тел:  +381 113235500

Студентска служба: +381 641907792

Упис: +381 644564567

E-mail: vsdositej@yahoo.com

            office@vsdositej.edu.rs

ПИБ: 109692674

Текући рачун – Eкономија: 330 – 4016766 – 04

Текући рачун – Информатика: 330 – 4016829 – 09

Матични број: 17893700

Радно време: 09 – 16 ч