КОНТАКТ

Адреса: Нушићева бр.12а

Адреса: Булевар војводе Путника бр.7

Тел:  +381 113235500

Студентска служба: +381 641907792; +381 604442896 

Упис: +381 113235500

E-mail: vsdositej@yahoo.com

            office@vsdositej.edu.rs

ПИБ: 109692674

Текући рачун – Eкономија: 265-3300310004276 – 83

Текући рачун – Информатика: 265-3300310004422 – 33

Матични број: 17893700

Радно време: 09 – 16 ч