НАСТАВНИ КАДАР

Нaставни кадар Високе школе академских студија „Доситеј“ састављен је од реномираних професора, као и гостујућих предавача – експерата из уско стручних области. Наши професори су кроз интерактивни приступ настави, рад у малим групама и организовање различитих радионица и практичних вежби у потпуности фокусирани на професионална интересовања и усмерења студената.

Квалитет наставног кадра огледа се у великом радном искуству у настави, као и научним и стручним квалификацијама. Имају објављене бројне научне и стручне радове, поседују педагошке квалитете и богато професионално искуство.

Као специјалисти својих ужих oбласти учествовали су на бројним домаћим и међународним научним и стручним скуповима, аутори су бројних научних радова објављених у домаћим и међународним часописима, а радили су и на бројним пројектима.