БИБЛИОТЕКА

Библиотека Високе школе академских студија „Доситеј“ располаже великим бројем домаће и стране литературе из области економије, менаџмента, предузетништва, финансија, маркетинга, банкарства, монетарне политике…

Опремљена по највишим светским стандардима и са завидним библиотечким фондом, библиотека Високе школе „Доситеј“ у потпуности може да одговори потребама наших студената како у смислу разумевања студијских програма на основним и мастер студијама, тако и за стицање ширих знања и праћење савремених економских и бизнис трендова.

Библиотека располаже и великим фондом зборника радова са научно-стручних скупова у земљи и иностранству  из области економије, менаџмента, маркетинга и сл. бројним научним монографијама, као и великим бројем популарних стручних публикација.

Један од наших приоритета свакако је и стално прикупљање и повећање броја стручне литературе домаћих и страних аутора, чему увелико доприносе наша сарадња са свим важним економским институцијама у земљи, поклони наших професора, сарадника и гостујућих економских експерата, размене и претплате на домаће и стране часописе.

Приступ библиотеци је слободан и на располагању је нашим студентима свакодневно од 8 до 17 часова.