СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ

Студентска пракса је обавезан део студија на Високој школи академских студија „Доситеј“. У циљу пружања прилике нашим студентима да теоријска знања која усвајају на предавањима и вежбама примене и у пракси, успоставили смо сарадњу са водећим компанијама, институцијама и организацијама у оквиру којих наши студенти имају могућност да стекну своје прво радно искуство.

Студенти такође имају могућност да, уколико су већ запослени, обавезну студентску праксу обаве у својој радној организацији, где ће им послодавац издати потврду о реализацији праксе коју треба да приложе нашем факултету.

Висока школа „Доситеј“ константно ради на ширењу и модернизацији програма и реализације стручне праксе.

На тај начин се студијски програм усаглашава са реалним пословним потребама и захтевима компанија у модерним бизнис тенденцијама. С друге стране сами послодавци, имајући у виду мотивацију, знање и показане способности практиканата, имају прилику да у својој компанији задрже квалитетног радника који је способан и спреман да теоријско знање примени у пракси и реалном пословном окружењу.

Имајући у виду чињеницу да већина високошколских установа кроз традиционални начин учења заостаје за реалним пословним тенденцијама данашњице, Висока школа „Доситеј“ управо је акценат свог студијског програма ставила на образовање будућих економских стручњака који поседују знање али и вештине неопходне за укључивање у савремене економске токове и напредовање у пословној каријери.

Овако конципиран и осмишљен програм који синхронизује теорију и праксу пружа могућност студентима Високе школе „Доситеј“ за афирмацију и успешно планирање и развој каријере.

Циљеви студентске праксе су: стицање практичних знања и вештина неопходних за прво запослење, упознавање потенцијалних послодаваца са способностима, знањима и вештинама будућих дипломаца Високе школе „Доситеј“, гостујућа предавања менаџера и успешних пословних људи из партнерских компанија и институција…