ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА

Кандидати који одлуче да изврше препис са неке друге високошколске установе на Високу школу академских студија “Доситеј” нису обавезни да приступају провери општих способности и знања.

Приликом уписа кандидати су дужни доставити следећа документа:

– сведочанства за сва четири разреда средње школе (оригинал)
– диплома о завршеној средњој школи,
– извод из Матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
– уверење о држављанству
– 2 фотографије

Уколико је кандидат положио неке испите на другој високошколској установи, потребно је да достави и уверење о положеним испитима и наставни план и програм положених испита. Посебна комисија оцениће колико се испита, а самим тим и ЕСПБ бодова, може признати на Високој школи академских студија “Доситеј”.