II ГОДИНА

ПредметСтатусСеместарЕСПБ
МакроекономијаОбавезниIII8
Менаџмент људским ресурсимаОбавезниIII7
Банкарско пословањеОбавезниIII7
РачуноводствоОбавезниIII7
Пословни информациони системиОбавезниIV7
Квантитативне методе у економијиОбавезниIV6
Финансијски менаџментОбавезниIV8
Пословно правоОбавезниIV6
Енглески пословни језик 2ОбавезниIV4
Укупно бодова: 60