ИСПИТНИ РОКОВИ

Испити на Високој школи академских студија „Доситеј” , смер Економија, полажу се у следећим редовним и ванредним испитним роковима:

Јануарски испитни рок

Фебруарски испитни рок

Априлски испитни рок

Јунски испитни рок

Јулски испитни рок

Септембарски испитни рок

Октобарски испитни рок

Новембарски испитни рок

Децембарски испитни рок

Испити на Високој школи академских студија „Доситеј” , смер Информатика, полажу се у следећим редовним и ванредним испитним роковима:

Јануарски испитни рок

Фебруарски испитни рок

Априлски испитни рок

Јунски испитни рок

Јулски испитни рок

Септембарски испитни рок

Октобарски испитни рок

Новембарски испитни рок

Децембарски испитни рок

Прецизне термине трајања испитних рокова Висока школа „Доситеј“ утврђује у складу са годишњим календаром рада.