УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на Мастер академске студије Високе школе “Доситеј” у трајању од једне године (60 ЕСПБ) имају кандидати са завршеним основним академским студијама у трајању од четири године (240 ЕСПБ)

Право уписа на мастер академске студије имају и кандидати који су завршили основне универзитетске студије по старим законима о универзитету у трајању од најмање четири године или кандидати који немају завршено универзитетско образовање, али који имају признато еквивалентно универзитетско образовање коме одговара најмање 240 ЕСПБ бодова (одређених по новом Закону о високом образовању), а потврду о томе морају да обезбеде са факултета на коме су студирали.

Знања, склоности и способности кандидата биће сагледана кроз средње оцене током студирања на основним академским студијама, изражени и верификовани на ранг листи која ће бити јавно презентована у оквиру уписне политике Високе школе.

Потребна документа за пријаву и упис кандидата су:

– образац пријаве за упис
– диплома или уверење о завршеним академским студијама (240 ЕСПБ)
– Извод из матичне књиге рођених
– уверење о држављанству
– 2 фотографије

Након завршетка једногодишњих мастер студија Опште економије наши студенти стичу звање – Мастер економиста (60 ЕСПБ).