СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У оквиру Високе школе академских студија „Доситеј” основан је Студентски парламент као један веома важан део факултета. То је студентска организација која активно учествује у раду школе, а чији су чланови управо студенти. Ради се о посебном виду студентског ангажовања који има за циљ реализацију њихових активности којима на најбољи начин и из свог угла репрезентују Школу на којој стичу своја академска знања.

То је место где студенти могу да покрену многа питања која су за њих значајна, где активно могу да се укључе у организацију рада факултета, да својим сугестијама и идејама утичу на подизање квалитета студија, али и да организују своје студентске дане онако како то њима највише одговара. Чланове Студентског парламента бирају сами студенти и на тај начин они преко својих представника креирају свој студентски живот и боре се за остварење својих циљева и идеја.

Студентски парламент организује многе активности и пројекте едукативног (иницира гостујућа предавања, теме округлих столова и трибина, конференција, креативних радионица) и забавног (студентска путовања, спортске активности) карактера, као и хуманитарне акције и акције у вези са заштитом животне средине .

Водимо се мишљу да успешан факултет подразумева и успешне студенте који се доказују, не само на пољу учења и добрим наставним резултатима, већ и у спортским такмичењима, кроз забавне, културне и хуманитарне садржаје, у дружењу са колегама на сопственом факултету и другим блиским факултетима.

Захваљујући сарадњи студентског парламента Високе школе „Доситеј“ са различитим организацијама и институцијама, студенти су у прилици да се кроз студентску праксу и волонтерски рад упознају са реалним пословним окружењем и да буду део њега припремајући се на тај начин за будућу самосталну и успешну каријеру.