МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Мисија

Мисија Високе школе академских студија „Доситеј” јесте да припреми квалификоване и стручне економисте за будућу каријеру, током које ће бити способни да се укључе у савремене пословне токове и да, као лидери у организацијама, својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом теоријског и практичног знања дају значајан и трајан допринос развоју савременог друштва.

Савременим наставним плановима и програмима, као и методама учења које се примењују у развијеним светским универзитетским центрима, покушавамо да обезбедимо функционални спој традиционалног и иновативног образовања. Тако конципиран систем образовања омогућава студентима да стицањем применљивих знања буду конкурентни на тржишту и спремни да одговоре изазовима времена које носи обележје глобалног и мултидисциплинарног приступа друштвеним процесима.

Пружајући својим студентима могућност да већ током академског школовања усвојена теоријска знања примене у пракси, развијајући њихову креативност, самосталност у раду, иновативно размишљање и истраживачки дух, Висока школа „Доситеј” образује дипломиране и мастер економисте који могу да се укључе у савремене токове пословања без додатног стручног усавршавања.

Наша мисија јесте да допринесемо свеукупној трансформацији друштва континуираним побољшању у образовном процесу, истраживању, креативности и предузетништву. На тај начин стварамо високостручне кадрове (експерте у области економске анализе и политике, монетарне политике и анализе, јавних финансија, банкарства, финансијских институција, пореза и царина, електронског пословања и информационих технологија) који својим знањем могу да допринесу друштвеном и привредном развоју и модернизацији, првенствено, наше земље и њених економских институција.

Визија

Визија Високе школе академских студија „Доситеј” је обезбедити највишу позицију међу истоврсним институцијама у Србији и региону и постати препознатљив центар високог нивоа квалитета у образовању, истраживањима и пружању стручних консултантских услуга у области економије, пословне економије, јавних финансија, банкарства, менаџмента, електронског пословања и сл.

У реализацији ове визије, Висока школа „Доситеј” ће инсистирати на квалитету образовања, који ће гарантовати ефективан мониторинг постојећих и развој нових студијских програма, уз стално унапређење и имплементацију нових метода и средстава у образовању по угледу на најсавременије образовне центре Европе и света.

Такође, школа „Доситеј” има идеју да поред основних и мастер студијских програма, развија и студије на даљину и друге флексибилне форме и методе студија за континуирани професионални развој и учење током целог живота, које представљају кључну и најзначајнију компоненту у развоју друштва заснованог на знању.

Циљ је да се сталним увођењем нових и атрактивних мултидисциплинарних студијских планова и програма, као и организовањем различитих курсева, семинара и менторских радионица, обезбеди различитост и конкурентска предност у односу на друге образовне и научноистраживачке институције у земљи и региону.