ОВЕРА СЕМЕСТРА

Овера зимског/летњег семестра на Високој школи академских студија „Доситеј“ врши се лично у просторијама студентске службе (Трг Николе Пашића бр. 7), где се може и преузети Семестрални лист. Зимски семестар оверава се у јануару, а летњи у јуну месецу, након званичног краја наставе у датим семестрима.

Овера семестра се не плаћа, а услов за оверу семестра су измирене финансијске обавезе (школарина) према Високој школи „Доситеј“.