СТУДИЈЕ

Visoka škola akademskih studija Dositej

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Сврха студијског програма је образовање студената из области економије на нивоу основних академских студија које обезбеђују стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, монетарне политике и анализе, јавних финансија, банкарства, финансијских институција, пореза и царина, електронског пословања и информационих технологија итд.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм мастер академских студија „Општа економија” омогућава нову надградњу стечених знања на основним академским студијама, којом се остварује иновативност и креативност, аналитичност и истраживачки приступ савраеменим практичним достигнућима у економији, финансијама, предузетништву и менаџменту.

Visoka škola akademskih studija Dositej
Visoka škola akademskih studija Dositej

ШКОЛАРИНА

Цена школарине за Oсновне академске студије на Високој Школи „Доситеј“ износи 1200 еура. Износ школарине може да се плаћа и у ратама, а уколико студент школарину плаћа одмах у целости одобравамо попуст од 10% и школарина у том случају износи 1080 еура.