О НАМА

Висока школа академских студија “Доситеј“ јесте новооснована високошколска установа са седиштем у Београду. Налазимо се у самом центру Београда, на адреси Булевар војводе Путника бр. 7.

Висока школа академских студија је највиши акредитациони ранг који је идентичан факултету, с тим што формално-правно назив “факултет” образовно-научне институције могу носити само када су у саставу универзитета. Висока школа „Доситеј“ је самостална високо-школска установа чији је оснивач Средња школа „Доситеј“ која на образовној мапи Београда постоји већ дуже од 7 година. Висока школа “Доситеј” обухвата основне академске и мастер студије на образовно-научном пољу друштвених наука из области опште економије и из области информатике.

Висока школа “Доситеј” поседује дозволу за рад, а наставни план и програм основних и мастер академских студија акредитован је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета под бројем 612-00- 01288/2015-06.

Основни задатак и циљ Високе школе академских студија „Доситеј“ је образовање дипломираног (240 ЕСПБ) и мастер економисте (60 ЕСПБ), који је са усвојеним теоријским и практичним знањима спреман за успешно реализовање пословних процеса у институцијама и организацијама.

Свесни одговорности коју носи образовање нових економских стручњака, од самог почетка поставили смо високе стандарде којима се наша школа руководи. Наш приоритет и мисија којом смо се водили јесте квалитет образовања заснован на добро конципираном плану и програму рада.

Широк спектар академских знања и професионалних вештина из области опште економије наши студенти ће стицати на предавањима, вежбама и различитим иновативним облицима интерактивне наставе, а све у циљу да усвојена знања и практично примене на један ефективан и продуктиван начин у најбољем интересу будућег послодавца и укупног друштвеног окружења.

Наши студенти имају привилегију да им академска знања преноси високостручни наставни кадар састављен од реномираних професора, као и великог броја гостујућих предавача из праксе.

Студентима су на располагању модерно опремљене учионице са свим потребним техничким помагалима, е-учионица, богато опремљена библиотека и др.

Сви предмети су једносеместрални, испити се полажу парцијално путем тестова и других начина провере знања. Примена европског система трансфера кредита (ЕЦТС), тј. бодовног система, нашим студентима омогућава евентуални прелазак на друге високошколске установе било где у Европи, али и долазак иностраних студената код нас на студије.

Са идејом да заједно створимо услове за боље перспективе свих нас кроз квалитетно образовање, мисију и визију којима тежимо, желимо свима добродошлицу у Високу школу академских студија „Доситеј“ из Београда.