АЛУМНИ

Инсистирајући на изградњи трајних добрих и пријатељских веза како међу нашим студентима тако и на релацији студент – наставни кадар, Висока школа академских студија “Доситеј” оснива свој Алумни клуб. Алумни клуб Високе школе “Доситеј” окупљаће и одржавати контакт са бившим студентима који су дипломирали или завршили мастер студије у нашој школи.

Имајући у виду да су наши свршени студенти најбољи амбасадори наше школе у земљи и иностранству, жеља нам је да члановима Aлумни асоцијације обезбедимо дугорочни контакт, како са институцијом на којој су стицали своја академска знања, тако и са њиховим бившим колегама.

Чланом Алумни асоцијације Високе школе академских студија Доситеј постаје се стицањем дипломе на основним или мастер студијима и попуњавањем приступнице за чланство у Алумни клубу.

У Клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као почасни чланови, из реда професора школе „Доситеј“, пријатеља и наших партнера.

Основни циљеви постојања и рада Алумни асоцијације Високе школе академских студија „Доситеј“:

– Успостављање и одржавање трајне везе између Високе школе „Доситеј“ и њених студената након окончања студија.

– Повезивање свих бивших студената наше школе у Алумни асоцијацију како би се омогућила њихова међусобна сарадња као и размена информација о иновацијама у професионалним и научним дисциплинама.

– Помоћ при решавању пословних проблема и дилема чланова Клуба.

– Учествовање чланова у међународним и научним конференцијама, стручним скуповима и семинарима које школа организује.

– Унапређење рада Високе школе „Доситеј“ као образовне и научно-истраживачке институције у смислу поседовања адекватних и благовремених информација које могу обезбедити чланови Алумни асоцијације.

– Развијање сарадње између Високе школе „Доситеј“ и предузећа и организација у којима су ангажовани бивши студенти.

– Преношење знања и искуства садашњим студентима, њихово мотивисање, усавршавање и подршка студентима на вишим годинама студија да успешно започну своје каријере.

– Повезивање са потенцијалним послодавцима

– Успостављање релација са Алумни асоцијацијама из региона и шире

– Оснаживање репутације Високе школе академских студија „Доситеј“