ШКОЛАРИНА

Цена школарине за Oсновне академске студије на Високој Школи „Доситеј“ износи 1200 евра. Пријава и одбрана дипломског рада износи 300 евра. За друго дете школарина је умањена за 50 %, а за треће дете школарина је гратис.

Висина школарине за Мастер академске студије износи 1500 евра. Пријава и одбрана мастер рада износи 300 евра.

У цену школарине укључена је литературa неопходна за полагање испита, сви трошкови пријављивања испита, овере семестара, курсеви и семинари који се организују у оквиру Школе „Доситеј”, коришћење библиотеке и сви остали административни трошкови (издавање уверења о положеним испитима, о признатим испитима, уверења о дипломирању и сл.).

Најбоље ученике средњих школа који одлуче да своје академско образовање наставе на Високој школи академских студија „Доситеј” награђујемо тако што ће се прву годину студија бесплатно школовати код нас. Уколико са истим, изванредним успехом наставе своје школовање и на Високој школи „Доситеј”, биће ослобођени плаћања школарине за сваку наредну годину студија.

Наведени новчани износи уплаћују се на жиро рачун Високе школе „Доситеј”, смер Економија број 330 – 4016766 – 04 у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. За смер Информатика уплате се врше на жиро рачун 330 – 4016829 – 09 у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.