IV ГОДИНА

ПредметСтатусСеместарЕСПБ
Стратегијски менаџментОбавезниVII7
Анализа бизниса и финансијско извештавањеОбавезниVII8
Изборни предмет 5
Електронско пословањеИзборниVII7
Менаџмент у трговиниИзборниVII7
Изборни предмет 6
Економија ЕУИзборниVII7
Управљање иновацијамаИзборниVII7
Управљање пројектимаОбавезниVIII7
Управљање инвестицијамаОбавезниVIII6
Енглески пословни језик 4ОбавезниVIII4
Изборни предмет 7
Управљање квалитетомИзборниVIII6
Контрола и ревизијаИзборниVIII6
Завршни радОбавезниVIII8
Укупно бодова: 60