УПИС

Visoka škola akademskih studija Dositej

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Упис на прву годину основних академских студија опште економије на Високој школи “Доситеј” имају право сви кандидати који имају завршену четворогодишњу средњу школу и положен пријемни испит.

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на Мастер академске студије Високе школе “Доситеј” у трајању од једне године (60 ЕСПБ) имају кандидати са завршеним основним академским студијама у трајању од четири године (240 ЕСПБ).

Visoka škola akademskih studija Dositej
Visoka škola akademskih studija Dositej

ПРЕЛАЗАК СА
ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА

Кандидати који одлуче да изврше препис са неког другог факултета на Високу школу академских студија “Доситеј” нису обавезни да приступају провери општих способности и знања.