Eкономски и финансијски видици

 

 

Задовољство нам је да вас обавестимо да Висока школа академских студија „Доситеј“ Београд, покреће часопис под називом Eкономски и финансијски видици.

Часопис објављује до сада необјављене научне и стручне радове из економије, финансија, менаџмента, примењене математике и доприноси развоју науке, научно-истраживачког рада и високошколског образовања

Часопис има периодику излажења два пута годишње (јун и децембар) и објављује се у штампаном и електронском издању, на српском и енглеском језику.

Сваки рад, након констатације да задовољава тражене критеријуме, се проверава преко система за плагијаризам те се рецензира од стране двоје рецензената из одговарајуће области, који се бирају методом случајног избора.

Позивамо све заинтересоване потенцијалне сараднике да пошаљу своје радове.

Рок за слање радова је  28. април, за број који излази у јуну месецу. Сви радови који пристигну после овог рока биће узети у обзир, али за наредни број часописа.

Радове достављати на електронску адресу: casopis@vsdositej.edu.rs

УРЕДНИШТВО