ДИРЕКТОР
проф. др Мирјана Стевановић

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
проф. др Јелена Авакумовић

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОПШТА ЕКОНОМИЈА
проф. др Драган Милошевић

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИНФОРМАТИКА
Доц. др Дијана Јовановић