Суиздавач са Центром за економска и финансијска истраживања Београд часописа „Акционарство“ М24 од 2024. године.

Суорганизатор са Центром за културу, едукацију и медије „Академац“ Сремски Карловци научно-стручне конференције са међународним учешћем “Значај људских ресурса за унапређење пословних перформанси организација” од 2024. године.