Семинар “Писање пројектних предлога за домаће, регионалне и ЕУ фондове”

Семинар који је окупио преко 30 наставника, како домаћих тако и из неколико земаља из окружења, организован је са циљем да професорима и сарадницима пружи прилику да сазнају више о начину писања пројектних предлога за домаће, регионалне и ЕУ фондове .

Висока школа академских студија “Доситеј” и Висока бродарска школа академских студија организовали су семинар под називом: “Писање пројектних предлога за домаће, регионалне и ЕУ фондове” 12.-13. децембра 2019. године у Београду.

Кроз заједнички рад и размену искустава, професори и сарадници су осмислили и започели заједничке предлоге пројеката, које ће и спроводити у свом даљем раду. У оквиру семинара организоване су и радионице на којима су учесници имали прилике да у пракси увиде могућности пприступа порталима Европске комисије (CORDIS i Europian Reasrch Council – ERC) као и на који начин се могу пријавити као истраживачи и сарадници у већ постојећим пројектима .

Семинар је отворио директор Академије “Доситеј” Проф. др Зоран Јовановић, а уводна предавања су одржали:

  • Проф. др Радољуб Томић као модератор, Висока бродарска школа академских студија –Фондови, позиви, апликације, пројекти и радни пакети при изради пројеката финансираних од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја,
  • Проф. др Зоран Јовановић, Висока школа академских студија “Доситеј”  – Партнери, конзорцијум и пројектни менаџмент,
  • Проф. др Марко Паић, генерални менаџер Академије “Доситеј” –Организација и сарадња Републике Србије са ЕУ/ЕК у области Р&Д и малих и средњих предузећа,
  • Проф. др Лале Вукашин, Висока бродарска школа академских студија, – Буџет пројекта, управљање ризицима на пројекту,
  • Проф. др Ирис Бјелица Влајић, Висока бродарска школа академских студија и Проф. др Гордана Гасми, Висока школа академских студија “Доситеј” – Законодавство у областинаучно истраживачке И иновационе делатности, уговорна сарадња, заштита интелектуалне својине.

Comments are closed.