ПРВА ГОДИНА

ПредметСтатусСеместарЕСПБ
Анатомија и физиологијаОбавезниI5
ПсихологијаОбавезниI6
Информатика у здравствуОбавезниI5
Здравствено законодовство и евиденцијеОбавезни I5
Здравствена негаОбавезниI6
Менаџмент у здравствуИзборниI5
Енглески језикИзборниI5
Социјална медицина ОбавезниII5
Здравствено васпитање ОбавезниII5
Инфективне болести са епидемиологијом ОбавезниII5
ПатологијаОбавезни II3
ФармакологијаОбавезниII3
Стручна пракса 1ОбавезниII15
Укупно бодова: 60