УПИС

upis-na-osnovne-studije

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на прву годину основних академских студија опште економије на Високој школи “Доситеј” имају сви кандидати који имају завршену четворогодишњу средњу школу и положен пријемни испит.

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на Мастер академске студије Високе школе “Доситеј” у трајању од једне године (60 ЕСПБ) имају кандидати са завршеним основним академским студијама у трајању од четири године (240 ЕСПБ).

upis-na-master-studije
prelazak-sa-drugih-fakulteta

ПРЕЛАЗАК СА
ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА

Кандидати који одлуче да изврше препис са неког другог факултета/више школе на Високу школу академских студија “Доситеј” нису обавезни да приступају провери општих способности и знања.