КОНТАКТ

Адреса: Трг Николе Пашића 7, Нушићева 12а

Тел: +381 113398134, +381 113235500, +381 644564567

E-mail: vsdositej@yahoo.com; office@vsdositej.edu.rs; lazars@vsdositej.edu.rs

Факс: +381 113235187

ПИБ: 109692674

Текући рачун: 330 – 0000004016766 – 04

Матични број: 17893700