Списак наставника и сарадника који су ангажовани на смеру Општа економија са пуним радним временом:

Проф. др Слободан И. Котлица, редовни професор

Предмети:

Предузетништво (ОАС)

Управљање иновацијама (ОАС)

Привредни развој (ОАС)

Економија раста и развоја (МАС)

Проф. др Радојко Д. Лојаничић, редовни професор

Предмети:

Основи менаџмента (ОАС)

Менаџмент људских ресурса (ОАС)

Стратегијски менаџмент (ОАС)

Проф. др Наташа Н. Станојевић, редовни професор

Предмети:

Макроекономија (ОАС)

Методологија НИР-а (МАС)

Економија одрживог развоја (МАС)

Економија привредних ресурса (МАС)

Др Љиљана С. Јеремић, ванредни професор

Предмети:

Микроекономија (ОАС)

Управљање инвестицијама (ОАС)

Савремена тржишта и конкуренција (МАС)

Др Александар Б. Стојановић, ванредни професор

Предмети:

Увод у финансије (ОАС)

Јавне финансије (ОАС)

Теорија и политика цена (МАС)

Др Александар М. Дамњановић, ванредни професор

Предмети:

Управљање променама (ОАС)

Др Драган Г. Живковић, ванредни професор

Предмети:

Пословна логистика (ОАС)

Управљање пројектима (ОАС)

Др Дејан С. Милетић, ванредни професор

Предмети:

Економија ЕУ (ОАС)

Међународне финансије (ОАС)

Савремене економске теорије (МАС)

Институционална економија (МАС)

Др Јасмина Г. Глигоријевић, доцент

Предмети:

Банкарско пословање (ОАС)

Финансијски менаџмент (ОАС)

Финансијска тржишта и институције (ОАС)

Макроекономија отворене привреде (МАС)

Др Бранислав С. Вукасовић, доцент

Предмети:

Рачуноводство (ОАС)

Анализа биланса и финансијско извештавање (ОАС)

Контрола и ревизија (ОАС)

Др Вук С. Милетић, доцент

Предмети:

Менаџмент у трговини (ОАС)

Истраживање маркетинга (ОАС)

Др Светислав Љ. Миловановић, доцент

Предмети:

Послвна комуникација (ОАС)

Пословна етика (ОАС)

Др Ивона Р. Зеновић, доцент

Предмети:

Управљање квалитетом (ОАС)

Електронско пословање (ОАС)

Ма Јелена M. Божић, наставник страног језика

Предмети:

Енглески пословни језик 1

Енглески пословни језик 3

Ма Марија Д. Петровић, наставник страног језика

Предмети:

Енглески пословни језик 2

Енглески пословни језик 4

Ма Данијела Б. Рак, асистент

Ма Драгана З. Пушара, асистент

Ма Олга М. Зорић, асистент

Ма Бојана Р. Остојић, асистент

Списак професора који су ангажовани на смеру Општа економија са непуним радним временом:

Проф. др Душан Д. Јоксимовић, редовни професор

Предмети:

Математика за економисте (ОАС)

Статистика за економисте (ОАС)

Проф. др Бранко В. Сарић, редовни професор

Предмети:

Финансијска и актуарска математика (ОАС)

Др Милијанка Ц. Ратковић, ванредни професор

Предмети:

Основи маркетинга (ОАС)

Понашање потрошача (ОАС)

Др Гордана З. Гасми, ванредни професор

Предмети:

Пословно право (ОАС)

 

Др Негован М. Стаменковић, ванредни професор

Предмети:

Информационе технологије (ОАС)

Пословни информациони системи (ОАС)

Др Слободан Ђ. Нићин, доцент

Предмети:

Статистика за економисте

Економетрија

Др Марија Н. Марчетић, доцент

Предмети:

Монетарна економија

Ненаставно особље Високе школе академских студија „Доситеј“

Др Илија Самарџић, ВД Директор

Љиљана Станчић-Буквић, секретар школе

Марија Калинић, руководилац студентске службе

Елеонора Лаловић, референт за студентска питања

Јелена Мијаиловић, руководилац информационог система

Јована Тетиковић, библиотекар

Биљана Јованић, спремачица